INFORMACJE TV TORUŃ

16-10-2019
Stabilna perspektywa

Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne Toruniem sprawiło, że po raz kolejny agencja ratingowa Fitch utrzymała swoją ocenę na poziomie BBB. To znak dla banków i przedsiębiorców, że współpraca z Toruniem jest bezpieczna.

Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Torunia, dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

- Kolejny raz z rządu miasto Toruń otrzymało pozytywną ocenę swoich finansów i potwierdzenie stabilnej perspektywy. Ta informacja ma konkretny wymiar finansowy, gdyż daje możliwość kontynuowania współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym poprzez korzystanie z długoterminowych i niskooprocentowanych kredytów. Tym samym są perspektywy na dalszy rozwój miasta – mówi prezydent Michał Zaleski.

Przy tworzeniu ratingów brane są pod uwagę takie czynniki, jak: stabilność dochodów, zdolność do ich zwiększania, stabilność i elastyczność wydatków, stabilność i elastyczność zobowiązań i płynności, a także ocena zdolności do obsługi zadłużenia.

Zdaniem agencji Fitch miasto ma stabilne źródła dochodów, które mogą rosnąć wraz ze wzrostem PKB - w jej ocenie stabilność dochodów, jak i zdolność do ich zwiększania kształtuje się na poziomie średnim. Od lat też utrzymuje też wzrost wydatków operacyjnych pod kontrolą. Tempo ich wzrostu jest zbliżone do tempa wzrostu dochodów i w rezultacie marża operacyjna miasta była stabilna i wynosiła 11,5% w 2018 r. (w latach 2014-2017 było to 12-13%).

Fitch ocenia zdolność Torunia do ograniczania wydatków w odpowiedzi na niższe uzyskiwane dochody jako średnią. Możliwość dostosowania wydatków to około 10% wydatków bieżących, ponieważ pozostałe wydatki są sztywne i wynikają z zadań obligatoryjnych miasta, takich jak: edukacja, opieka społeczna i administracja (ok. 70% wydatków operacyjnych w 2018 r.). Wydatki majątkowe, zdaniem Fitcha, są elastyczne ze względu na fakt, że większe inwestycje są przeprowadzane etapami, co pozwala na przesunięcie wydatków w czasie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wydatki majątkowe Torunia są porównywalne z poziomem wydatków majątkowych innych miast z grupy porównawczej i dają pewną elastyczność.

Polityka kredytowa i płynnościowa Torunia jest oceniana jako umiarkowana. Portfel kredytowy miasta na koniec sierpnia 2019 r. był zdominowany przez kredyty udzielone przez Europejski bank Inwestycyjny i pożyczki od lokalnych banków. Kredyty EBI zapewniają miastu długoterminowy i równomierny harmonogram spłat, z ostatecznym terminem zapadalności długu w 2044 r. Spłaty zadłużenia stanowią nie więcej niż 10% wartości długu rocznie.

Toruń został przez agencję zaklasyfikowany do jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają zdolność do obsługi zadłużenia ze środków własnych.

Rating jest obiektywną oceną stanu finansów miasta sporządzoną przez wyspecjalizowaną, renomowaną agencję ratingową Fitch Ratings.

Fitch to wiodąca, globalna agencja, zajmująca się szacowaniem wiarygodności kredytowych, która sporządza opinie o wiarygodności kredytowej różnych podmiotów, np. samorządów. Wiele instytucji: banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

16-10-2019
Krew przed Marszałkowskim

Specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym można honorowo oddać krew, stanie w czwartek (17 października) przed Urzędem Marszałkowskim na placu Teatralnym w Toruniu.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim mamy około 35 tysięcy honorowych krwiodawców – to 1,7 procenta mieszkańców regionu. Od rozpoczęcia comiesięcznej akcji poboru krwi przed Urzędem Marszałkowskim minęły 2 lata. W 2019 roku akcja odbyła się 9 razy. Do udziału zgłosiło się 195 dawców, w tym 27 po raz pierwszy. W tym czasie zebrano łącznie 87 litrów krwi. Najwięcej (blisko 16 litrów) zebrano w sierpniu. Wakacje to czas, kiedy krew jest szczególnie potrzebna.

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu  (również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi).

Oddawanie krwi jest bezpieczne – w tym celu używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulansie rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza i rejestracji oraz pobrania próbki krwi i badania lekarskiego. Sam pobór trwa około 5-10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml), a po nim następuje 15 minutowy odpoczynek, po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady i sok). Więcej informacji na stronie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa staje przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 13.00-17.00. Jeszcze w tym roku akcję przeprowadzona będzie:

·         17 października,

·         21 listopada,

·         19 grudnia.

Akcja oddawania krwi przed Urzędem Marszałkowskim w liczbach:

·         w województwie kujawsko-pomorskim mamy około 35 tysięcy honorowych krwiodawców,

·         w 2019 roku do udziału zgłosiło się 195 dawców, w tym 27 po raz pierwszy,

·         od stycznia 2019 roku zebrano 87 litrów krwi,

·         specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy staje przed Urzędem Marszałkowskim w każdy trzeci czwartek miesiąca. Krew można oddawać w godzinach 13.00-17.00,

·         krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów,

·         pobór krwi trwa około 5-10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml).

16-10-2019
Tragedia na budowie

We wtorek 15 października, krótko po godz. 9:30, na budowie przy ul. Uniwersyteckiej doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ładowarka stoczyła się na pracownika budowy, przygniatając go do burty pojazdu ciężarowego. 44-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przebieg, przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

16-10-2019
Włamywacz do altanek

Do 10 lat więzienia grozi 34-latkowi, który włamywał się do altanek na terenie ogródków działkowych przy ul. Przybyszewskiego. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku przez strażników miejskich. Policjanci zebrali dowody świadczące o tym, że 34-latek od maja tego roku włamał się do 7 domków działkowych. 

W poniedziałek 14 października, około godziny 7:30, do strażników miejskich patrolujących tereny dziełek rekreacyjnych przy ulicy Przybyszewskiego  zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, iż w jednej w altan działkowych znajduje się złodziej. Strażnicy dotarli we wskazane miejsce, gdzie zastali wyważone drzwi w dwóch altanach i pospieszne oddalającego się z miejsca mężczyznę z torbą. Podczas zatrzymania podejrzanego okazało się, że w torbie ma narzędzia i sprzęty używane przez działkowców. Jak się okazało te rzeczy zostały skradzione z dwóch altanek na terenie ogródków działkowych. 34-latek trafił do policyjnej celi. Kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą wiedzieli, że mężczyzna może mieć na koncie także inne przestępstwa. Wnikliwa analiza śladów i dowodów, zebranych podczas poprzednich tego typu przypadków w tym rejonie wykazała, że mężczyzna włamał się również do innych altanek. Śledczy ustalili, że 34-latek od maja tego roku włamał się do kolejnych pięciu domków działkowych. Jego łupem padły elektronarzędzia, wyposażenie lokali, złom i butle gazowe. Straty wyniosły kilkaset złotych. Prokurator zadecydował o objęciu go policyjnym dozorem. Do czasu zakończenia postępowania mężczyzna będzie musiał dwa razy w tygodniu „meldować” się w komisariacie. Teraz może mu teraz grozić do 10 lat więzienia.

16-10-2019
Mediacje na dyżurach

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Toruńscy policjanci aktywnie włączają się w działania promujące mediację, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. W związku z tym w dniu 17 października 2019 roku zostały zaplanowane dyżury policjantów, którzy będą udzielać informacji na temat procedury mediacji w procesie karnym.

Poniżej znajduje się wykaz telefonów, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowych informacji:

Komisariat Policji Toruń Śródmieście – (56) 641- 24-21

Komisariat Policji Toruń Rubinkowo – (56) 641-25-69

Komisariat Policji Toruń Podgórz – (56) 641-24-78

Komisariat Policji w Dobrzejewicach – (56) 64-29-27 / 29-40

Komisariat Policji w Chełmży - (56) 675-19-36

Komenda Miejska Policji w Toruniu (56) 641-26-97

Szczegółowe informację oraz wykaz mediatorów można również znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Toruniu www.so.torun.pl  oraz www.mediacja.gov.pl

16-10-2019
Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna związana z lokalną kampanią „Październik – miesiąc wolny od uzależnień” odbędzie się w czwartek 17 października 2019 r. Organizatorami akcji są Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Akcja ma na celu zachęcenie mieszkańców Torunia, w tym dzieci i młodzieży, do zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i uzależnień. Pracownicy Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz przeszkoleni Młodzieżowi Liderzy będą prowadzić rozmowy motywujące mieszkańców Torunia do podjęcia próby rzucenia nałogów. Rozmowy te połączone będą z kolportażem materiałów profilaktycznych i informacyjnych oraz udostępnianiem adresów specjalistycznej pomocy.

Edukacja społeczna prowadzona będzie w zakresie medycznych, psychicznych, społecznych oraz prawnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych. Motywacja osób mających problemy powstałe na skutek palenia tytoniu, używania narkotyków, alkoholu do zaprzestania destrukcyjnych zachowań oraz do podjęcia właściwej terapii.

W ramach akcji, 17 października 2019 r. w godz. 9:00-15:00, w Ulicznym Punkcie Konsultacyjnym ustawionym na Rynku Nowomiejskim, mieszkańcy Torunia będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

- pomiaru ciśnienia krwi,

- pomiaru stężenia tlenku węgla w płucach (aparatem Smoke Check),

- specjalistycznych konsultacji dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków oraz uzależnień behawioralnych, prowadzonych przez Specjalistę Terapii Uzależnień,

- materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie pochód Młodzieżowych Liderów, który o godz. 9:00 ruszy spod siedziby TPPU przy ul. Jęczmiennej 10 i przejdzie ulicą Szeroką do Punktu Konsultacyjnego na Rynku Nowomiejskim. Liderzy, wyposażeni w przygotowane przez siebie transparenty z hasłami zachęcającymi do życia bez nałogów, będą przez megafon zapraszać przechodniów do wzięcia udziału w akcji.

16-10-2019
Zawsze zielono

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród jubileuszowego dwudziestego Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, które odbędą się w czwartek 17 października w Sali Widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był ogród. Uczestnicy prezentowali własne przemyślenia i interpretacje. Dla jednych ogród to miejsce kontaktu z naturą, z bogatym światem roślin i zwierząt, dla innych bezpieczna przestrzeń relaksu i zabawy, podróż do krainy wyobraźni. Ideą tego ważnego, znanego w wielu punktach globu konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi problemami ochrony środowiska i przyrody.

Na wystawie pokonkursowej obejrzeć można prace malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie artystów m.in. z Bangladeszu, Chin, Argentyny, Bułgarii, Tajlandii, Indii, Peru, Uzbekistanu i Sri Lanki. W tym gronie nie zabrakło artystów z Polski, m.in. z ośrodków w Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Krośnie, Zamościu, Świeciu.

Międzynarodowe jury przyznało 100 nagród indywidualnych. Ponadto trzy instytucje zostały wyróżnione nagrodami specjalnymi za najciekawsze kolekcje prac. Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego uhonorowana zostanie High School of Fine Arts Nicolae Tonitza w Bukareszcie. Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia otrzyma Sampath Rekha International Art Academy w Gothatuwa New Town (Sri Lanka), a Nagroda Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka trafi do Studia ACM w Gliwicach.

Wystawę pokonkursową można oglądać w obu siedzibach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka (przy Rynku Nowomiejskim 17 oraz przy ul. Kościuszki 41/47) do 7 grudnia.

16-10-2019
Spotkania w Książnicy

W czwartek, 17 października Książnica Kopernikańska zaprasza na dwa spotkania.

Gościem biblioteki przy ul. Łyskowskiego 29/35 będzie Kamila Cudnik, torunianka, autorka powieści "Historie miłosne". Pisarka jest od lat związana z naszym miastem (tu studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UMK). Ma męża i dwóch dorosłych synów. Uwielbia przesiadywać w ogrodzie, w którym dosłownie każdą wolną chwilę przeznacza na czytanie i pisanie. Jej pasją są również podróże. "Historie miłosne" to debiutancka powieść Kamili Cudnik - żywo opowiedziana historia obyczajowa z wątkiem kryminalnym. Spotkanie z pisarką rozpocznie się o godz. 17.00. Wstęp jest bezpłatny.

Godzinę później - o 18.00 - w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 "zapolujemy" na Księżyc. O historii obserwacji teleskopowych Księżyca - od Galileusza, przez Heweliusza, po współczesne badania - opowie redaktor Piotr Majewski, dziennikarz Radia PiK, miłośnik i popularyzator astronomii, astrofotograf, twórca radiowego miesięcznika "Radio Planet i Komet" oraz kreator autorskiej galerii i kanału na YouTube (radio-teleskop.pl). W trakcie prelekcji nie zabraknie wątku poświęconego przypadającej w tym roku 50. rocznicy pierwszego lądowania na Srebrnym Globie. Osobisty akapit Autor poświęci amatorskim obserwacjom Księżyca oraz astrofotografii. Wstęp na prelekcję jest bezpłatny.

32928035
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń