MONITORING W LISTOPADZIE

W listopadzie operatorzy monitoringu Straży Miejskiej ujawnili 1.514 różnego rodzaju incydenty i zdarzenia, które miały miejsce na terenie Torunia.

Dzięki ich pracy funkcjonariusze podjęli łącznie ponad 225 interwencji (185 - Straż Miejska, 3 - Policja, 37 – dyżurny TCZK i inne instytucje). Zdarzenia, które miały miejsce głównie na terenie Zespołu Staromiejskiego dotyczyły między innymi: spożywania alkoholu w miejscu zabronionym lub posiadania substancji narkotycznych (35 interwencji), udzielenia pomocy osobom będącym w potrzebie (29 zdarzeń), osób nietrzeźwych (3 interwencje), wykroczeń drogowych (44 interwencje), zanieczyszczeń miejsc publicznych (34 interwencje), aktów wandalizmu (2 interwencje), natarczywego żebractwa (6 zdarzeń), bójek (3 interwencje) oraz zakłóceń porządku publicznego (4 interwencje).

30029966
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń