NIEUCZCIWI PRZEWOŹNICY

Policjanci  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu  oraz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy  przeprowadzili wspólne działania ukierunkowane na ujawnianie  podmiotów, które  w sposób nielegalny, samochodami osobowymi świadczą  usługi zarobkowego przewozu  osób. Funkcjonariusze zatrzymali  i wyeliminowali  siedem pojazdów, którymi wykonywane były  takie przewozy pasażerów. W stosunku do kierowców zostało wszczęte postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej, która może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

W miniony piątek 19 kwietnia, w godzinach wieczornych, z policjanci  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu  oraz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy  przeprowadzili wspólne działania ukierunkowane na ujawnianie  podmiotów, które  w sposób nielegalny,   samochodami osobowymi świadczą usługi zarobkowego przewozu osób.  W wyniku tej wspólnej akcji funkcjonariusze obu służb zatrzymali  i wyeliminowali siedem pojazdów, którymi wykonywane były  takie przewozy. Organizowane za pomocą i przy  wykorzystaniu  aplikacji internetowej, instalowanej w telefonach komórkowych i umożliwiającej skojarzenie  kierowcy z pasażerem.

Kontroli poddano przewozy drogowe, które  w sposób łudzący przypominały usługi transportu drogowego osób taksówką. Te jednak z legalną działalnością taksówkarską nie miały nic wspólnego. Kierowcy świadczący taką działalność, która regulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i zarobkujący na wykonywaniu usług przewozowych nie posiadali wymaganych do tego uprawnień w postaci odpowiednich licencji. Dodatkowo realizowane przez nich usługi odbywały się wbrew przepisom regulującym zasady świadczenia przewozów okazjonalnych osób, które co do zasady mogą być wykonywane pojazdami konstrukcyjnie przystosowanymi do przewozu powyżej 7 osób. Sami kierowcy nie posiadali natomiast odpowiednich badań lekarskich i badań psychologicznych, niezbędnych do wykonywania przez nich pracy polegającej na przewozie osób. 

Tacy przewoźnicy stanowią  oczywiście  nieuczciwą konkurencję w stosunku do odpowiednio przygotowanych, a tym samym  licencjonowanych  przewoźników drogowych, którzy  świadczą usługi przewozu osób zgodnie z przepisami regulującymi taką działalność gospodarczą. Wobec każdego ze skontrolowanych podczas akcji  kierowców zostało wszczęte postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej, która może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

31272548
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń