TYDZIEŃ MEDIACJI

„Międzynarodowy Dzień Mediacji” obchodzony będzie w tym roku 18 października. Podobnie jak w ubiegłych latach w tygodniu od 15 do 19 października trwać będzie tzw. „Tydzień Mediacji”. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnienie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Przez cały tydzień w jednostkach Policji będą udzielane bezpłatne porady dotyczące przebiegu procedury mediacji w postepowaniu karnym.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na  świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów. 

Toruńscy policjanci aktywnie włączają się w działania promujące mediację, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. W związku z tym w okresie od 15 do 19 października 2018 roku zostały zaplanowane dyżury policjantów, którzy będą udzielać informacji na temat procedury mediacji w procesie karnym.

Poniżej znajduje się wykaz telefonów, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje:

Komisariat Policji Toruń Śródmieście – (56) 641 2504 / 2446

Komisariat Policji Toruń Rubinkowo – (56) 641 2145

Komisariat Policji Toruń Podgórz – (56) 641 2478

Komisariat Policji w Dobrzejewicach – (56) 641 2920 / 2921

Komisariat Policji w Chełmży - (56) 675 1239 / 1924

Komenda Miejska Policji w Toruniu (56) 641 2169 / 2697

Szczegółowe informację oraz wykaz mediatorów można ponadto znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Toruniu www.so.torun.pl oraz www.mediacja.gov.pl

29595075
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń