MEDIACJE NA DYŻURACH

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Toruńscy policjanci aktywnie włączają się w działania promujące mediację, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów. W związku z tym w dniu 17 października 2019 roku zostały zaplanowane dyżury policjantów, którzy będą udzielać informacji na temat procedury mediacji w procesie karnym.

Poniżej znajduje się wykaz telefonów, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowych informacji:

Komisariat Policji Toruń Śródmieście – (56) 641- 24-21

Komisariat Policji Toruń Rubinkowo – (56) 641-25-69

Komisariat Policji Toruń Podgórz – (56) 641-24-78

Komisariat Policji w Dobrzejewicach – (56) 64-29-27 / 29-40

Komisariat Policji w Chełmży - (56) 675-19-36

Komenda Miejska Policji w Toruniu (56) 641-26-97

Szczegółowe informację oraz wykaz mediatorów można również znaleźć na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Toruniu www.so.torun.pl  oraz www.mediacja.gov.pl

32928027
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń