W ARCHITEKTONICZNEJ SETCE

Kampus Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w zestawieniu stu najważniejszych budynków stulecia, przygotowanym przez miesięcznik „Architektura Murator” z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Autorzy publikacji dokonują refleksji, jakie budynki zapisały się trwale w historii krajowej architektury, które weszły do kanonicznego zbioru, a które zostały – być może niesłusznie - pominięte. Zestawienie najważniejszych obiektów stulecia stworzyli na prośbę redakcji uznani polscy badacze, wykładowcy i krytycy, wszyscy będący architektami: Krzysztof Ingarden, Michał Wiśniewski, Zbigniew Paszkowski, Ryszard Nakonieczny, Ewa Kuryłowicz, Konrad Kucza-Kuczyński, Maciej Miłobędzki, Grzegorz Stiasny i Monika Arczyńska.

Każda z dekad została powierzona innej osobie w oparciu o jej ocenę panujących w danym okresie trendów i społeczno-politycznego tła. Kampus UMK jest jedynym obiektem w Toruniu i jednym z dwóch w województwie kujawsko-pomorskim, uwzględnionym na liście.

Przypomnijmy, że budowa miasteczka uniwersyteckiego UMK na toruńskich Bielanach, została wpisana w program obchodów 500. rocznicy urodzin patrona Uczelni Mikołaja Kopernika. Projekt opracowała Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna S-77 pod kierunkiem doc. dr. Ryszarda Karłowicza. 9 czerwca 1967 r. wmurowano kamień węgielny pod pierwszy gmach nowego osiedla uniwersyteckiego (w południowo-zachodni narożnik fundamentu budynku DS 7), a w marcu 1969 r. rozpoczęto budowę rektoratu i Biblioteki Uniwersyteckiej. Otwarcie miasteczka miało miejsce 2 października 1973 r.

30030134
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń