GŁOSOWANIE DO 25 CZERWCA

Od 16 do 25 czerwca głosujemy na projekty do budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019. Mieszkańcy wybierają spośród 121 propozycji.

Kto może głosować?

Każdy mieszkaniec Torunia, który w chwili oddania głosu będzie miał ukończone co najmniej 16 lat. Mieszkaniec to osoba posiadająca swoje centrum życiowe na terenie miasta Torunia, co oznacza, że Toruń stanowi dla niej ośrodek interesów życiowych, w którym przebywa ponad 183 dni w roku, i z którym łączą go zatrudnienie, pobieranie nauki lub prowadzenie działalności.

Ile głosów może oddać jedna osoba?

Mieszkaniec może głosować raz i w ramach tego głosowania może oddać maksymalnie trzy głosy na projekty lokalne (wybrane z jednej listy lokalnej) oraz maksymalnie trzy głosy na projekty ogólnomiejskie.

Na co głosujemy?

Głosować można na zadania, które znajdą się na listach projektów do głosowania (spełniających wymogi wynikające z regulaminu budżetu partycypacyjnego). Łącznie na listach do głosowania znajduje się 121 projektów.

Zobacz listy projektów, które są poddane pod głosowanie (lista ze wszystkimi zmianami, aktualna, 121 projektów) na stronie www.torun.pl

W jaki sposób można zagłosować?

    najlepiej przez Internet - za pomocą systemu www.budzet.torun.pl (dostępny od 16 czerwca)

    poprzez wypełnienie papierowej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny

    przysyłając wypełnioną papierową kartę do głosowania pocztą zwykłą na adres:

    Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Lista miejsc, w których będzie można oddawać głosy na kartach papierowych:

    PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 126 B

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM – Podgórz, ul. Poznańska 52

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-16:00

    PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38

    od poniedziałku do piątku, godz. 9:00-17:00

    PIUM - PLAZA, ul. Broniewskiego 90

    od wtorku do piątku, godz. 11.00-19.00

    w soboty, godz. 9.00-17.00

    Wydział Ewidencji i Rejestracji, ul. Wały gen. Sikorskiego 25

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00

    Wydział Spraw Administracyjnych, ul. Batorego 38/40

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30-17:00

    Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Fałata 39

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 15:30

    Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały gen. Sikorskiego 12

    od poniedziałku do piątku, godz. 7:30 - 17:00

Należy dodać, że liczba projektów, które znajdują się na liście do głosowania wzrosła w wyniku rozpatrzenia odwołań o dwa (jeden ogólnomiejski i jeden osiedlowy - na Stawkach). Ostatecznie jest na niej 121 projektów (pierwotnie 119). W kilku przypadkach zmodyfikowane zostały także wyceny wartości zadań. Opis zmian jest dołączony do listy projektów poddanych pod głosowanie.

28192842
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2018 TV Toruń