KREW PRZED MARSZAŁKOWSKIM

Specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym można honorowo oddać krew, stanie w czwartek (17 października) przed Urzędem Marszałkowskim na placu Teatralnym w Toruniu.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim mamy około 35 tysięcy honorowych krwiodawców – to 1,7 procenta mieszkańców regionu. Od rozpoczęcia comiesięcznej akcji poboru krwi przed Urzędem Marszałkowskim minęły 2 lata. W 2019 roku akcja odbyła się 9 razy. Do udziału zgłosiło się 195 dawców, w tym 27 po raz pierwszy. W tym czasie zebrano łącznie 87 litrów krwi. Najwięcej (blisko 16 litrów) zebrano w sierpniu. Wakacje to czas, kiedy krew jest szczególnie potrzebna.

Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spożyć lekki posiłek, w miarę możliwości wyeliminować z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu  (również  w dniu poprzedzającym oddanie krwi).

Oddawanie krwi jest bezpieczne – w tym celu używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulansie rozpoczyna się od wypełnienia kwestionariusza i rejestracji oraz pobrania próbki krwi i badania lekarskiego. Sam pobór trwa około 5-10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml), a po nim następuje 15 minutowy odpoczynek, po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady i sok). Więcej informacji na stronie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa staje przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach 13.00-17.00. Jeszcze w tym roku akcję przeprowadzona będzie:

·         17 października,

·         21 listopada,

·         19 grudnia.

Akcja oddawania krwi przed Urzędem Marszałkowskim w liczbach:

·         w województwie kujawsko-pomorskim mamy około 35 tysięcy honorowych krwiodawców,

·         w 2019 roku do udziału zgłosiło się 195 dawców, w tym 27 po raz pierwszy,

·         od stycznia 2019 roku zebrano 87 litrów krwi,

·         specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy staje przed Urzędem Marszałkowskim w każdy trzeci czwartek miesiąca. Krew można oddawać w godzinach 13.00-17.00,

·         krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów,

·         pobór krwi trwa około 5-10 minut (pobierana jest najczęściej jedna jednostka krwi pełnej, czyli 450 ml).

32927929
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2019 TV Toruń